نگاهی به عملکرد دوساله‌ی مدیریت شهری در خرم‌آباد؛

شهردار خرم‌آباد:

چهره‌ی خرم‌آباد دگرگون شده است

اختصاصی فرین: مدیریت صحیح همواره یکی از راههای موفقیت است و همگان بر این نظر هم عقیده‌اند که می‌توان با یک مدیریت صحیح و حساب شده یک نهاد و یا شرکت را در مسیر توسعه و پیش‌رفت قرار داد.

شهرداری خرم‌آباد یکی از نهادهایی است که در گذشته در بین شهرداری‌های سراسر کشور اسم و رسمی نداشت و هیچ‌وقت پا به عرصه‌های بزرگ و ملی نمی‌گذاشت...

منبع : قلم سپید |نگاهی به عملکرد دوساله‌ی مدیریت شهری در خرم‌آباد
برچسب ها : خرم‌آباد ,مدیریت ,مدیریت صحیح ,مدیریت شهری ,دوساله‌ی مدیریت ,عملکرد دوساله‌ی ,عملکرد دوساله‌ی مدیریت